نظرات اخیر

نظر ع کنستانتین در کتاب کمیک Constantine قسمت اول


میشه راهنمایی کنید چطور میشه ترجمشو پیدا کرد؟


در تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ۲۳:۴۲

نظر ع کنستانتین در کتاب کمیک Constantine قسمت اول


واقعا؟ یعنی میخواید کنستانتینو ترجمه کنید میشه بگید چقدر طول میکشه این کار؟


در تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ۲۳:۴۰

نظر ع کنستانتین در کتاب کمیک Constantine قسمت اول


واقعا؟ یعنی میخواید کنستانتینو ترجمه کنید میشه بگید چقدر طول میکشه این کار؟


در تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ۲۳:۴۰